Wie we zijn

Aangenaam!

Zoals elke organisatie hebben we een bestuur dat zorgt voor continuïteit en de grote lijnen. Het bestuur zorgt ervoor dat iedereen zijn werk goed kan blijven doen.

Actieve vrienden van Drechtse Stromen met specifieke deskundigheid of belangstelling voor één van de thema’s, ondersteunen bij de uitvoering.

Het belangrijkste zijn onze energiecoaches. Zij zorgen voor de echte besparing en adviseren je graag om het comfort in en om jouw huis, vaak al op een eenvoudige manier, te verhogen en ook nog kosten te besparen. Ook samen met de buren.

Energiecoaches

Andrei Soare
Durk Fekkes
Floride van Dijke
Fritz Jung
Gilbert Elmensdorp
Hans Stoffer
Inge Kooijman
Johan Robberegt
Leendert Lagerwerf
Martin Ossewaarde
Ruud van de Starre
Saskia Mispelblom
Wim Scharloo
Jan Klijn

Energieconciërges

Chelan Leser

Energieconciërge

Vincent Schotel

Energieconciërge

Projectleiding

Ifor Schrauwen

Bestrijding energiearmoede

Tom Harbers

Projectleider energiecoaches

Organisatie

Ada te Veldhuis

Coördinator backoffice

Conny Taheij

Communicatie

Floor van de Velde

Coördinator vrijwilligers

Gerrit-Jan van der Kolm

Nestor, grondlegger Blok voor blokaanpak

William Nederpelt

Marktbenadering en eindredactie

Bestuur

Floor van de Velde

Voorzitter

Gert-Jan Vogelaar

Bestuurslid

Martien Blom

Penningmeester

Rien Val

Secretaris

Hans de Jong

Bestuurslid

Vind je het leuk om mee te doen? Neem dan contact op via het contactformulier of via de e-mail.

Voor de statuten

Klik hier

Deel deze pagina