Samen duurzaam energie besparen en opwekken

Samen duurzaam energie besparen en opwekken

Lokaal energie besparen en opwekken biedt zekerheid voor de toekomst. Het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zorgt voor lokale werkgelegenheid en de opbrengsten vloeien terug in de gemeenschap. En we geven lokaal een antwoord op klimaatverandering.

Goed voor onze wereld, goed voor de generatie na ons. Samen hebben we invloed op een duurzame energievoorziening.

Stichting Drechtse Stromen heeft het bericht van Greenchoice gedeeld. ... Meer ....Zie minder

Naast dat je vanaf vandaag met ons online mee kan stoken in de emissiehandel, kun je ook naar Den Haag komen waar we met onze marktkraam tonnen CO2 verkopen! #wakkerschuddendiepolitiek #1tonnetjeCO2tekoop #minderdaneentientje #stookmee! www.greenchoice.nl/stoken

Kijk op Facebook

Drechtse Wind samen met 'Zon op' in Drechtste Energie

Drechtse Energie is de nieuwe naam van burgercoöperatie Drechtse Wind. De coöperatie gaat samenwerken met de Zon op projecten van Drechtste Stromen en wordt daardoor een stuk groter. Beide organisaties promoten duurzame energie in de Drechtsteden en bieden inwoners de kans om daarin te participeren.
Drechtse Wind wil burgers de mogelijkheid bieden om te investeren in de windturbine die de Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) op Krabbegors heeft gepland. Bij de Zon-op-andermans-dak-projecten investeren de deelnemers gezamenlijk in zonnepanelen en kunnen ze, naast de opbrengst, de energiebelasting terug krijgen over hun energierekening.
,,In de uitgebreide coöperatie zullen alle soorten energietransitie mogelijk zijn. Niet alleen zon en windenergie, maar bijvoorbeeld ook biomassa,’’ zegt Jan de Keizer van Drechtse Energie. ,,We willen coöperatie Drechtse Wind omvormen tot een generieke duurzame energiecoöperatie, zodat ook zonnepanelen en andere duurzame projecten erin passen. Daarom wilden we een nieuw naam die niet alleen naar wind verwijst. We sluiten geen enkele alternatieve energie opwek uit, zolang het maar goed is voor het milieu,’’ zegt De Keizer.

Coöperatie Drechtse Energie zal nauw samenwerken met Stichting Drechtse Stromen, om samen een goede gesprekspartner te zijn van de gemeenten in de regio en betrokken te zijn bij de energietransitie.
... Meer ....Zie minder

Kijk op Facebook