Historie

Stichting Drechtse Stromen is niet zomaar ontstaan.  Een voorloper van Drechtse Stromen is al in 2010 opgericht: een platform van betrokken burgers die samen wilden werken aan de verduurzaming van het eiland. Dit werd de St. Platform Duurzaamheid Dordrecht.  Het overleg en de ideeën die hierin vorm kregen, waren voor Jan de Keizer reden om samen met Peter van Oers, Fokje Bosma en Cor van der Horst in 2012 samen een stichting op te richten. Dit werd Stichting Drechtse Stromen.

Jan de Keizer was voorzitter van april 2014 tot 2016. Hij heeft toen de hamer overgedragen. Momenteel is Floor van de Velde waarnemend voorzitter.

In eerste instantie richtte Drechtse Stromen zich op energiebesparing en opwekking. In 2020 is in overleg met de coöperatie Drechtse Energie afgesproken dat Drechtse Energie zich vooral zal richten op het opwekken, terwijl Drechtse Stromen zich vooral op het besparen, voorkomen van energiegebruik. Wat bleef was dat beide organisatie alles met en voor inwoners in de gemeenten in de Drechtsteden doen.

Deel deze pagina