Wat en waarom

Drechtse Stromen is een stichting van, voor en door bewoners. Wij zetten ons in voor samen energie besparen en lokaal duurzaam opwekken. Het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zorgt voor lokale werkgelegenheid en de opbrengsten vloeien terug naar de gemeenschap. En we geven lokaal een antwoord op klimaatverandering. 

Ons uitgangspunt is dat iedereen kan meedoen. Ook mensen die zelf onvoldoende middelen hebben, moeten hun huis kunnen isoleren en andere energiebesparende maatregelen aanbrengen. Isoleren en daardoor minder energie verbruiken, helpt bij het terugbrengen van de CO2-uitstoot, vergroot van het comfort in huis en is goed voor ons aller portemonnee. Ons motto: wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken!

Goed voor onze wereld nu, en goed voor de generatie na ons. Samen hebben we invloed op een duurzame energievoorziening. Doe mee!

Lees ons Koersdocument 2021-2025 en ons jaarverslag 2020.

Wil je ook meedoen. Meld je dan aan.

Deel deze pagina