Rekenkamer tikt Dordrecht op haar vingers

Dordrecht moet veel meer doen voor duurzaam wonen

De Rekenkamercommissie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het gemeentelijk beleid gelet op de  kwaliteit en duurzaamheid van huizen.  De Rijksoverheid streeft in 2030 naar energieneutrale woningvoorraden. Huizen kunnen energiezuiniger worden door betere isolatie. Gemeenten moeten woningeigenaren daarbij meehelpen.

Duidelijker

Dordrecht heeft samen met de andere gemeenten in de regio een plan opgesteld voor de verduurzaming in de komende jaren. Volgens de Rekenkamercommissie gebeurt dat ‘zeer beperkt’ op lokaal niveau. Dat moet anders, schrijven de onderzoekers. Er zijn weliswaar doelen gesteld, maar die komen niet concreet en met duidelijke afspraken terug in het Dordtse woonbeleid.
Zo moeten er meetbare afspraken worden gemaakt met woningcorporaties, die zelf ook vinden dat de gemeente sterker moet optreden om de particuliere woningvoorraad te verduurzamen. Verder kunnen huiseigenaren beter geholpen worden bij het aanvragen van subsidies, die bijdragen aan verduurzaming.

’De gemeente heeft in de afgelopen jaren twee subsidieregelingen uitgezet voor woningeigenaren voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Uit een kleine steekproef onder de bewoners blijkt dat 6 op de 10 bewoners geen duidelijk beeld heeft van de financieringsmogelijkheden  wordt geboden voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen’,


Rol rijk


Het college van B en W wijst als reactie onder meer op de rol van de rijksoverheid, die landelijk prestatieafspraken heeft gemaakt met de VNG, de Woonbond en Aedes. ‘’Het beleid ligt vast, afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties gaan meer over planning en uitvoering.’’ Het college heeft aangegeven in te zetten op een versnelde uitvoering van plannen voor energieneutraal wonen. Dordrecht heeft het voornemen om in 2040 klimaatneutraal te zijn, Dit is een bijstelling nadat bij in het nieuwe politiek akkoord dit met 10 jaar is vervroegd.

Het volledige rapport is hier terug te lezen. Terwijl de samenvatting hier ook valt te lezen. 

Deel deze pagina