Programmaraad gaat voor Energieakkoord 30/40/50

De partners vertegenwoordigen organisaties die elk hun eigen ambities en planning hebben als het gaat om de energietransitie. Tegelijk zien zij ook in dat ze samen meer kunnen bereiken. In het akkoord staan actuele afspraken over de manier waarop de partners van het energieakkoord samenwerken, om zo een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen rond duurzame energie.

In 2018 hebben zo'n 30 partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en is de Programmaraad in het leven geroepen. Dit heeft de afgelopen 4 jaar geleid tot een constructieve wijze van samenwerken en is er veel bereikt. Tegelijk liggen er vanzelfsprekend nog veel uitdagingen om te komen tot een energieneutrale regio én is een aantal zaken uit de samenwerkingsovereenkomst door de tijd ingehaald. Daarom is de samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd en vormgegeven als het Energieakkoord Drechtsteden Energieneutraal 30/40/50. Om de samenwerking en gezamenlijke ambitie te herbevestigen is deze  ondertekend tijdens de Nationale Klimaatweek en met een groepsfoto vastgelegd. Uiterst rechts bestuurslid Rien Val en voorzitter Floor van de Velde.

Deel deze pagina