Jaarverslag 2023

In 2023 is veel aandacht geschonken aan de interne organisatie. Deze heeft geleid tot een professionelere uitvoering van de activiteiten. Daarnaast was een belangrijk moment de nominatie van de Europese Unie voor de wijze waarop Drechtse Stromen als voorbeeld voor de rest van Europa kan dienen.

De achterstand, die ontstaan was als gevolg van de Coronacrises, voor de Advies aan Huis aanvragen, is weer geheel weggewerkt. Verder zijn de verschillende communicatiekanalen benut om het draagvlak voor de energietransitie en de eigen mogelijkheden hierin onder de aandacht te brengen. Hierin zien we wel een verschuiving van Facebook naar LinkedIn. 

Het hele verslag is hier na te lezen.

 

Deel deze pagina