Impact van Drechtse Stromen

De activiteiten van Drechtse Stromen hebben geleid tot maatregelen door bewoners waarmee jaarlijks ruim 1,1 ton CO2 wordt bespaard. De maatregelen die bewoners sinds 2016 in hun huis hebben toegepast, hebben bij benadering een investering van ruim 2,3 miljoen euro tot stand gebracht.  Lees over deze impact en meer in ons jaarverslag 2021.

Deel deze pagina