Drechtse Stromen: al 10 jaar voor bewoners, door bewoners

Ons 10-jarig bestaan vierden we op 2 november met een Energiecafé. De Blauwe Kamer van de stadsbibliotheek in Dordrecht was net groot genoeg om alle belangstellenden te herbergen. Voorzitter Floor van de Velde stond stil bij de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar en het belang van de energiecoaches, die zich vrijwillig inzetten om bewoners te adviseren over het nemen van maatregelen in hun woning.

DNA: dicht bij de mensen
Daarbij herdacht hij ook Gerrit-Jan van der Kolm, een van de grondleggers van het gedachtengoed van Drechtse Stromen: dicht bij de mensen staan en samen zoeken naar oplossingen om hun energiegebruik te verminderen. Dit vormt nog steeds het DNA van Drechtse Stromen. Net als de inzet voor bewoners door bewoners en het motto ‘eerst besparen, dan lokaal opwekken’. Oprichters van Drechtse Stromen, Jan de Keizer en Theo de Rooij, werden ook in het zonnetje gezet.

Niuewe organisaties
Van de Velde memoreerde dat vanuit Drechtse Stromen nieuwe organisaties zijn voortgekomen: de coöperaties Drechtse Energie en Zon op Zwijndrecht, die zich inzetten voor lokale opwek via wind, Zon op Andermans Dak en nu ook zonneparken. En recent de oprichting van Energiehulp.nl; hulpen die concreet bij mensen thuis energiebesparende voorzieningen aanbrengen met direct resultaat.

Sterk merk
Vervolgens werden drie bestuurders uit de regio bevraagd. Jacqueline van Dongen, Tanja de Jonge en Ralf Lafleur. Zij allen benadrukten het belang van de aanpak van de energiebesparing: wat je niet gebruikt hoef je niet op te wekken. Het ‘uitdelen’ van gratis materiaal was voor hen een manier om ook de laatste ‘zetjes’ te geven aan hen die nog twijfelen. Drechtse Stromen wordt door hen gezien als een sterk merk, waar je niet meer omheen kunt in de regio. Alle inzet is nodig, benadrukten de wethouders.  Er komen gesprekken met het bestuur van Drechtse Stromen om het belangrijke werk van de energiecoaches meer continuiteit te bieden. Jan de Keizer deed een oproep om ook oog te hebben voor degenen die nu nog moeilijk worden bereikt.

Veel vraag naar aanpak voor VVE's
Uiteindelijk gingen de zestig gasten in kleinere groepen uiteen. Hierbij bleek dat er vooral veel belangstelling was voor energiebesparingsmaatregelen bij Verenigingen van Eigenaren, en voor aardgasvrij en warmtepompen. Deze vragen zijn voor Drechtse Stromen weer een mooie aanleiding voor een volgend Energiecafé.

    

 

Deel deze pagina