Heerjansdam

Heerjansdam

Uw zonnepanelen op het dak van RaJuBiBoS.

Voor bewoners en bedrijven met één van de volgende postcodes:

Heerjansdam: 2995

Zwijndrecht: 3331, 3333, 3334, 3335
Ridderkerk: 2988
Hendrik-Ido-Ambacht: 3342, 3343

Wilt u graag uw eigen zonnestroom opwekken, maar heeft u geen (geschikt) dak of mag/wilt u deze panelen niet op uw eigen dak? Dan is Zon op Zwijndrecht mogelijk interessant voor u. Samen met buurtgenoten wordt u via een coöperatie mede-eigenaar van een grote zonnepaneleninstallatie op het dak van gebouw RaJuBiBoS aan de Sportlaan 6 in Heerjansdam.

Op dit dak passen circa 250 zonnepanelen. De Gemeente, eigenaar van dit gebouw, stelt dit dak hiervoor gratis ter beschikking aan de coöperatie voor minimaal 25 jaar. Omwonenden, zowel particulieren als bedrijven, die wonen of gevestigd zijn binnen het zogenaamde postcoderoosgebied van dit dak, kunnen deelnemen aan dit project. Deelname is al mogelijk vanaf één paneel en voor een bedrag van ongeveer 425 Euro per paneel (het deel van de inbegrepen btw ad 74 Euro ontvangt u binnen een jaar terug). Het rendement van de zonnepanelen komt volledig ten goede aan de deelnemers. De coöperatie maakt gebruik van een landelijke subsidieregeling voor opwek van lokale duurzame energie: de zogenaamde postcoderoos-regeling. Hierbij krijgen leden gedurende 15 jaar de volledige energiebelasting terug van de opgewekte stroom. Voor 2017 is dat 12,25 cent per kWh inclusief btw.

Op het dak passen totaal 252 zonnepanelen. In mei 2017 wordt de helft hiervan aangelegd. Zodra er voldoende deelnemers zijn voor de andere 126 zonnepanelen, wordt ook dit deel aangelegd. Wilt u ook uw eigen zonnestroom opwekken? Dan kunt u zich hieronder vrijblijvend aanmelden.

Contact en aanmelding

Heeft u belangstelling? Vul dan graag onderstaande gegevens in. Uw aanmelding is overigens geheel vrijblijvend. U bent nergens toe verplicht en andersom heeft u ook nog geen rechten.

Als u uw totale stroomgebruik zelf wilt opwekken, bepaal dan het aantal panelen door uw jaarverbruik te delen door 250. Voorbeeld: bij een jaarverbruik van 4.300 kWh is dit 17 panelen (4.300/250 en dan afronden naar beneden). U kun al deelnemen met minimaal 1 paneel. De deelnameprijs per paneel is ongeveer 425 euro inclusief een voorschot van 75 euro voor btw. Het voorschot van 75 euro ontvangt u weer terug na realisatie.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Frits Lakemeier van Stichting Drechtse Stromen, de initiatiefnemer en projectleider van dit project; telefoon: 0652 390 491 / email: frits@drechtsestromen.net