Wie is wie

Wie is wie
 

Bij de oprichting van de Stichting Drechtse Stromen is een bestuur gevormd dat als belangrijkste opdracht heeft de organisatie te versterken en continuïteit te borgen. Het bestuur wordt actief bijgestaan door actieve vrienden en projectleiders.

Actieve vrienden van Drechtse Stromen met specifieke deskundigheid of belangstelling voor één van de DS thema’s, ondersteunen het DS beleid, zien mogelijkheden voor projecten en activiteiten en adviseren op dit gebied. Iedere activiteit of project, georganiseerd vanuit Drechtse Stromen heeft een trekker – de projectleider.

Bestuur

Gert-Jan Vogelaar voorzitter en externe relaties
Martien Blom penningmeester
Rien Val secretaris
Floor van de Velde bestuurslid

Projectleiders

Gerrit-Jan van der Kolm Blok voor blok/Aardgasvrij, Eerste hulp bij energielekken
Jan de Keizer Blok voor blok/Aardgasvrij,  Nieuwe initiatieven
Guido Frantzen Eerste hulp bij energielekken
Dirk Loekemeijer Individuele adviezen/aardgasvrij, warmtescans
Frits Lakemeier Zon op andermans dak
Arnoud Offerhaus Zon op andermans dak

Actieve meewerkende Vrienden

Sean Huizinga energieadviseur
Theo de Rooij energie- en milieuadviseur
Julien van der Veer energieadviseur
Conny Taheij publiciteit
webmaster
en vele anderen

Bestuur Drechtse Wind

Willy Verbakel voorzitter
Hans Visser secretaris
Raymond van der Stelt penningmeester
Eelco Linnert
Hanneke Kijlstra PR

Er is veel werk te verzetten, doet u mee? U kunt ons bereiken via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar secr@drechtsestromen.net.

Contact formulier