Organisatie

Organisatie

Stichting Drechtse Stromen is opgericht in april 2014. De statuten en het beleidsplan 2014-2020 vormen de basis voor de wijze waarop activiteiten van Drechtse Stromen worden uitgevoerd. Drechtse Stromen is een Stichting zonder winstoogmerk.

Voor wie?

Drechtse Stromen is er in de eerste plaats voor en door bewoners van de Drechtsteden:

 • woningeigenaren
 • huurders
 • gebruikers van energie

Ook ondernemers en organisaties participeren in de stichting:

 • woningcorporaties en particuliere verhuurders
 • bedrijven / ondernemers
 • (sport)clubs
 • (onderwijs-, zorg- , culturele) instellingen en organisaties

Wat we doen?

 • We geven voorlichting en advies,
 • we stimuleren en ontzorgen,
 • we bevorderen en organiseren
 • in samenwerking met betrokken organisaties en personen.
StatutenBeleidsplan 2014-2020Jaarverslag 2018Jaarplan 2019