Organisatie

Organisatie

In april 2014 zijn de statuten van de stichting gepasseerd. In de zomer van 2014 is het beleidsplan 2014-2020 van Drechtse Stromen vastgesteld waarin missie, visie en ambitie zijn beschreven. De statuten en het beleidsplan vormen de basis voor de wijze waarop activiteiten van Drechtse Stromen worden uitgevoerd. Drechtse Stromen is een Stichting zonder winstoogmerk.

Voor wie?

Drechtse Stromen is er in de eerste plaats voor en door bewoners van de Drechtsteden:

 • woningeigenaren
 • huurders
 • gebruikers van energie

Ook ondernemers en organisaties participeren in de stichting:

 • woningcorporaties en particuliere verhuurders
 • bedrijven / ondernemers
 • (sport)clubs
 • (onderwijs-, zorg- , culturele) instellingen en organisaties

Hoe?

 • voorlichting en advies
 • stimuleren en ontzorgen
 • bevorderen en organiseren
 • in samenwerking met organisaties en personen die zich betrokken voelen bij de relevante thema’s
StatutenBeleidsplan 2014-2020Jaarverslag 2018Jaarplan 2019