Organisatie

Stichting Drechtse Stromen is als burgerinitiatief sinds 2012 actief om verduurzaming van energie in de Drechtsteden te versnellen en bewoners daarbij te helpen. 

Onze inzet is om dat zo veel mogelijk samen te doen – open en transparant. We werken voor een groot deel met vrijwilligers (o.a. energieambassadeurs) en schakelen waar nodig professionals in. Bij voorkeur uit het lokale bedrijfsleven.

Missie

Drechtse Stromen werkt aan duurzame en leefbare Drechtsteden en bevordert de lokale (circulaire) economie. Drechtse Stromen werkt vanuit de basisgedachte: eerst energie besparen, dan de noodzakelijke energie duurzaam lokaal opwekken.

Visie

Wij zien het liefst dat we in de Drechtsteden in 2030 energieneutraal zijn, waarbij de benodigde energie op een duurzame wijze binnen de gemeentegrenzen van de Drechtsteden wordt opgewekt.

Uit onze activiteiten zijn inmiddels zelfstandige coöperaties ontstaan die zich focussen op het gezamenlijk opwekken van duurzame energie: Drechtse Energie en Zon op Zwijndrecht.