Opwekken

Opwekken

Op dit moment zet Drechtse Stromen met name in op het lokaal opwekken van windenergie en zonnestroom.

Innovaties, zoals onder meer restwarmte en energie uit biomassa, worden ook gestimuleerd, mede met als achterliggend doel ook na 2020 verder te kunnen gaan richting onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

zonneenergieIn het landelijke Energieakkoord wordt uitgegaan van een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4%) naar 14% in 2020 en 16% in 2023. De gemeente Dordrecht wil dat in 2015 3% van de verbruikte energie duurzaam is opgewekt.

Conform het Europese doel streeft Drechtse Stromen ernaar dat in de Drechtsteden in 2020 20% uit hernieuwbare energiebronnen uit de Drechtsteden komt.