Opwekken

Opwekken

Op dit moment zet Drechtse Stromen met name in op het lokaal opwekken van windenergie en zonnestroom.

Innovaties, zoals onder meer restwarmte en energie uit biomassa, worden ook gestimuleerd, mede met als achterliggend doel ook na 2020 verder te kunnen gaan richting onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

zonneenergieIn het landelijke Energieakkoord wordt uitgegaan van een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4%) naar 14% in 2020 en 16% in 2023. De gemeente Dordrecht wil dat in 2015 3% van de verbruikte energie duurzaam is opgewekt.

Conform het Europese doel streeft Drechtse Stromen ernaar dat in de Drechtsteden in 2020 20% uit hernieuwbare energiebronnen uit de Drechtsteden komt.

Zonneparken in Dordrecht

Ruim 90 leden van Drechtse Energie hebben in 2018 in samenwerking met stichting Drechtse Stromen twee zonneparken gerealiseerd. Het zijn de eerste particuliere zonneparken van Dordrecht. De in totaal
890 zonnepanelen liggen op platte daken van de gemeente Dordrecht en produceren groene stroom vanaf juni 2108.

De meeste panelen (626) liggen op Sportgebouw Sport+ op het Leerpark aan de Maria Montessorilaan. De overige zonnepanelen liggen op het Stadsdepot op industrieterrein Kil III. De gemeente Dordrecht
faciliteert, Drechtse Energie beheert en beslist over de parken.

Postcoderoos

De zonneparken zijn mogelijk via de zogenoemde ‘postcoderoosregeling’ van de overheid. Alle burgers van Dordrecht die wonen in of rond het postcodegebied van de gebouwen waar de zonnepanelen op liggen, kunnen meedoen. Ideaal voor mensen die zelf geen dak hebben dat geschikt is voor zonnepanelen, of het niet mogen omdat de woning bijvoorbeeld gehuurd wordt. Zie verder: postcoderoos-regeling

Nieuw project

Op korte termijn verwacht Drechtse Energie samen met Drechtse Stromen en de gemeente Dordrecht een nieuw dak te vinden voor honderden zonnepanelen. Dat biedt voor u een nieuwe kans u om te
investeren in duurzame energieopwekking.

Drechtsteden

Er zijn ook zon-op-andermans-dak coöperaties in Zwijndrecht, Heerjansdam en Hendrik-Ido-Ambacht. Ook in de overige Drechtsteden, waaronder in Papendrecht, wordt gewerkt aan postcoderoos-projecten voor en door burgers.