Drechtse Stromen

Drechtse Stromen

Stichting Drechtse Stromen is een burgerinitiatief en is sinds 2012 actief om verduurzaming van energie in de Drechtsteden te versnellen en burgers daarbij te helpen. 

Ons burgerinitiatief is een beweging van onderop en volgens coöperatieve principes. Dat betekent dat wij samen met betrokkenen  bepalen wat we doen en hoe we het doen – open en transparant. We werken voor een groot deel met vrijwilligers en daarnaast ook met professionals. Bij voorkeur uit het lokale bedrijfsleven.

Missie

Drechtse Stromen werkt aan duurzame en leefbare Drechtsteden en bevordert de lokale (circulaire) economie. Drechtse Stromen werkt vanuit de basisgedachte: eerst energie besparen, dan de noodzakelijke energie duurzaam lokaal opwekken.

Visie

Wij zien het liefst dat we in de Drechtsteden in 2030 energieneutraal zijn, waarbij de benodigde energie op een duurzame wijze binnen de gemeentegrenzen van de Drechtsteden wordt opgewekt.

Uit onze activiteiten zijn inmiddels al 3 zelfstandige coöperaties ontstaan die zich focussen op het gezamenlijk opwekken van duurzame energie: dat zijn de coöperaties Drechtse Wind, Zon op Zwijndrecht en Zon op Hendrik-Ido-Ambacht. 

Drechtse WindDrechtse Zon