Disclaimer

Disclaimer

Drechtse Stromen streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via deze website op het internet plaatsen, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de informatie op deze site kunnen Drechtse Stromen niet garanderen dat de informatie op deze website steeds correct of volledig is. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Drechtse Stromen aanvaardt  geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stellen we het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld. Dit kan middels het contactformulier elders op de site.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Drechtse Stromen naar aanleiding van deze website ontvangen, worden door ons beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Drechtse Stromen vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Lees hiervoor onze Privacy verklaring.