Energieambassadeurs

Energieambassadeurs

Drechtse Stromen zoekt energieambassadeurs

Drechtse Stromen zoekt energieambassadeurs

Minder verspillen en zoveel mogelijk duurzaam en lokaal opwekken. Dat is waar de Drechtse Stromen, een burgerinitiatief voor verduurzaming van onze energie, voor staat.

Wil jij ons hierbij helpen? Meld je dan nu aan als energieambassadeur.

Wij hebben de afgelopen anderhalf jaar met succes ‘proefgedraaid’ met verschillende initiatieven samen met bewoners in de Drechtsteden. Wij werken hierin samen met De Energie Coöperatie Dordrecht, ECD. Wij willen nog meer woningen verduurzamen en zoeken daarom contact met vrijwilligers die ons daarbij willen helpen als energieambassadeurs.

Wat is een energieambassadeur?
Een energieambassadeur is een enthousiaste vrijwilliger die buurt- en straatgenoten stimuleert en ondersteunt met energie besparen in de woning. De energieambassadeur benadert bewoners en maakt hen enthousiast. De ambassadeur biedt informatie over energiebesparende mogelijkheden en/of organiseert een bewonersavond. Hij/zij werkt samen met onafhankelijke energie experts die deskundige adviezen op maat geven.

Wat bieden wij een energieambassadeur?
Drechtse Stromen is een nieuwe en enthousiaste groep van mensen uit verschillende sectoren van de samenleving. Wij delen onze kennis op energiegebied, waarmee we deze vergroten en vervolgens ter beschikking stellen aan onze medeburgers. Wij zijn volop in beweging.

Dit najaar organiseren wij een eerste cursus voor energieambassadeurs. De cursus is bedoeld om je voldoende voor te bereiden op je rol als energieambassadeur. Je leert er bijvoorbeeld:

  • hoe je samen met andere buurtgenoten op energiegebruik kunt besparen
  • hoe je een bijeenkomst voor de buurt of straat het beste kunt organiseren en begeleiden
  • iets over technische aspecten van verduurzamen
  • over onze opgedane praktijkinzichten, -ervaring en -kennis.

Ook na de cursus blijf je in contact met de andere ambassadeurs om ervaring uit te wisselen en elkaar te stimuleren en te helpen.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in slim energie besparen, isoleren van woningen, of zelf opwekken van energie? Of vind je het leuk om mensen in je straat of in je buurt hierbij te helpen? Neem dan contact met ons op voor een gesprek. Dat kan via secr@drechtsestromen.net. Nadere informatie bij gerritjan@drechtsestromen.net – tel: 06 24 26 99 68.